Găsește review-ul corect

Regulament postare anunțuri

Afișarea Anunțului pe Site-ul masinicorecte.ro și pe site-urile partenere începe în cel mult 2 ore de la activarea Anunțului. Daca Anunțul a fost afisat in timpul programului de lucru (9-16, de luni pana vineri).

Autorul Anunțului poate atașa de la 1 la 18 fotografii ale Articolului la Anunț (în formatul specificat pe Site-ul masinicorecte.ro).

În perioada de afișare și în termen de 1 luna de la încetarea afișării pe Site-ul masinicorecte.ro, Autorul Anunțului are acces la panoul administrativ care permite editarea Anunțului, adică modificarea conținutului acestuia, în câmpurile editabile, precum și extinderea termenului de afișare a Anunțului cu încă 30 de zile, împreună cu alegerea metodei de activare a acestuia.

Prelungirea termenului de afișare cu încă 30 de zile necesită activarea Anunțului și are loc nu mai târziu de 2 ore de la finalizarea acestuia. Daca prelungirea Anunțul a fost activata in timpul programului de lucru (9-16, de luni pana vineri). Dacă Anunțul nu este activat, așa cum este descris mai sus, în termen de 1 luna de la sfârșitul afișării sale, nu va fi posibilă reînnoirea afișarii acestuia.


În cazul încetării anticipate a afișării Anunțului, din cauza eliminării Anunțului de către Autorul Anunțului sau dacă Articolul a fost vândut sau Autorul Anunțului a schimbat obiectul Anunțului într-un mod care indică faptul că acesta se referă la un Articol diferit de cel inițial, taxa percepută pentru publicarea Anunțului respectiv și a eventualelor servicii de promovare Anunț asociate pentru perioada neutilizată nu va fi returnată.


Dezactivarea Anunțurilor

Dacă Anunțul nu este activat în decurs de 1 luna de la afișarea acestuia, nu va fi posibilă reînnoirea afișării acestuia.

Dacă afișarea unui Anunț este finalizată înainte de data programată (30 de zile), taxa pentru zilele de afișare neutilizate nu va fi rambursată.


Durata și încetarea contractului

Furnizarea de servicii în cadrul Site-ului masinicorecte.ro nu este limitată în timp, dar fiecare parte (furnizorul sau Autorul Anunțului) are dreptul de a rezilia contractul, în orice moment, cu un preaviz de o lună. Pentru a rezilia contractul, Autorul Anunțului trebuie să transmită o notificare la urmatoarea adresă de email: contact@masinicorecte.ro

Furnizorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul, cu efect imediat, dacă Autorul Anunțului nu respectă acești Termeni și Condiții.

În cazul în care contractul a fost reziliat pe baza deciziei Furnizorului, Autorul Anunțului nu se poate reînregistra pe Site-ul masinicorecte.ro, fără acordul prealabil separat și expres al Furnizorului.


Reguli privind răspunderea

1. În cazul în care acțiunile Utilizatorului încalcă prevederile Termenilor și Condițiilor, Furnizorul poate, în funcție de tipul și amploarea încălcării, să condiționeze utilizarea Site-ului Autovit de depunerea, de către User, a unei documentații suplimentare, care să confirme datele Utilizatorului sau de confirmarea de către Utilizator a îndeplinirii obligațiilor față de Furnizor, inclusiv executarea plăților restante, a trimiterii unei avertizări Utilizatorului prin e-mail, a suspendării funcționalității Contului Autorului Anunțului sau a Anunțului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, în scopul accesului la serviciile individuale de pe Site-ul masinicorecte.ro, sau poate supune înregistrarea Contului Autorului Anunțului pe Site-ul masinicorecte.ro acordului prealabil scris al Furnizorului.

2. Permițând afișarea Anunțurilor, Furnizorul își rezervă dreptul de a le modifica în măsura în care este necesar și de a schimba categoria de Anunțuri selectate de Autorul Anunțului, în cazul în care se constată că Anunțul încalcă prezenții Termeni și Condiții, măsură care îi va fi comunicată Autorului Anunțului, fără întârzieri nejustificate.

3. Furnizorul nu este responsabil pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Autorul Anunțului a oricăror contracte încheiate în legătură cu Anunțul sau pentru consecințele oricăror acțiuni întreprinse de către Autorul Anunțului și de către terți, cu încălcarea Termenilor și condițiilor. Furnizorul nu este responsabil pentru starea tehnică, siguranța sau legitimitatea Articolelor oferite sau pentru acuratețea și fiabilitatea informațiilor furnizate în Anunțuri de către Autorul Anunțului, și nici pentru capacitatea vânzătorilor și cumpărătorilor de a urmări tranzacția.

4. Încălcările Termenilor și Condițiilor sunt considerate a include, de exemplu, afișarea unui Anunț care conține o ofertă de cumpărare sau schimb (în loc de vânzare) a Articolului sau o subestimare semnificativă a valorii Articolului, postarea unui Anunț privind unul sau mai multe Articole, manipularea cuvintelor cheie dintr-un Anunț, afișarea unui Anunț într-o categorie inadecvată sau furnizarea de informații înșelătoare într-un Anunț, precum și Anunțuri având un conținut care este în general considerat a fi ofensator, poartă semnele distinctive ale actelor de concurență neloială, încalcă principiile moralității, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, prejudiciază Furnizorul sau alte entități, precum și conținutul promoțional sau publicitar, link-uri sau logo-uri care direcționează către alte site-uri decât masinicorecte.ro și conținut înșelător. Publicarea de Anunturi cu privire la Vehicule care sunt stricate sau arse, Anunțuri care reprezintă licitații pentru articole și adăugarea de fotografii cu produse sau servicii altele decât cele care fac obiectul Anunțului reprezintă, de asemenea, o încălcare a prezentului regulament. Acțiunile de mai sus vor duce la întreprinderea de către Furnizor a acțiunilor specificate la punctul 1 de mai sus.

5. În plus, Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru:

  1. lipsa de interes pentru Articol;

  2. orice îndeplinire a obligațiilor care decurg din garanția expresă și implicită cu privire la Articol;

  3. orice declarații făcute de Utilizator către cealaltă parte la tranzacție;

  4. funcționarea oricăror sisteme sau dispozitive TIC aflate în afara controlului Furnizorului;

  5. evenimente de forță majoră.

6. Orice materiale, inclusiv elementele grafice, precum și aspectul și componență acestora, mărcile comerciale și alte informații disponibile pe paginile Site-ului masinicorecte.ro fac obiectul drepturilor exclusive ale Furnizorului sau ale Autorilor de Anunțuri. Elementele menționate sunt acoperite de drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială, inclusiv drepturi care decurg din înregistrarea mărcilor și drepturi asupra bazelor de date și, ca atare, sunt protejate prin lege.

7. Furnizorul își rezervă dreptul de a efectua verificări, atât în urma raportărilor primite, cât și în mod proactiv, și de a solicita informații despre Anunțurile Utilizatorilor (exemplu: actele de proprietate ale Vehiculului, precum factura, contract vânzare, carte Vehicul, Seria de sasiu (V.I.N) și orice alte informații suplimentare necesare). Informațiile vor fi solicitate de Furnizor prin intermediul adresei de email, mesageriei sau telefonic. Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva Anunțul/Contul Utilizatorului, în cazul unui refuz nejustificat de a transmite informațiile solicitate.

8. Furnizorul își rezervă dreptul de a efectua verificări cu privire la istoricul Vehiculelor listate pe Site-ul Autovit, cu ajutorul platformelor de specialitate (ex. Automoli).

9. Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva Anunțurile Utilizatorilor, care, în urma verificărilor efectuate, prezintă Vehicule a căror situație nu corespunde informațiilor obținute sau rezultatului verificărilor efectuate de către Furnizor. Cu titlu de exemplu, dacă în urma verificărilor efectuate de către Furnizor, informațiile prezentate în cadrul Anunțului (exemplu: stare, kilometraj, dotări etc) diferă de cele obținute de Furnizor, Anunțul poate fi dezactivat.

10. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza crearea unui cont sau de a bloca un cont deja creat în cazul în care, din verificările legitime ale Furnizorului, rezultă că Utilizatorul a produs sau poate produce un prejudiciu financiar societății masinicorecte.ro.


Modalități de plată

1. Serviciile furnizate în cadrul Site-ului masinicorecte.ro, în beneficiul Autorilor de Anunțuri, sunt contra cost. Cuantumul taxelor este specificat în Anexa in Lista de prețuri.

2. Autorul Anunțului efectuează plăți în avans pentru utilizarea Site-ului Autovit, în condițiile definite în Reguli privind raspunderea.

3. Pentru serviciile prestate în cadrul Site-ului masinicorecte.ro, Furnizorul emite factură fiscală.

Maşinicorecte.ro este cea mai mare platforma online de prezentări auto/review-uri din Romania.
masinicorecte.ro© 2022. All rights reserved.